URZĄDZENIE DO ZEWNĘTRZNEJ NEUROSTYMULACJI MAGNETYCZNEJ
(Trening mięśni dna miednicy PFMT)

ZABIEG W PEŁNYM UBRANIU, CAŁKOWICIE NIEINWAZYJNY, BEZBOLESNA TERAPIA, BRAK SOND ANI ELEKTROD

Dla pacjentów z:
 • problemami mięśni dna miednicy
 • dysfunkcją seksualną u kobiet
 • z problemami z wysiłkowym nietrzymaniem moczu
 • zaburzeniami erekcji u mężczyzn
 • problemami z prostatą
 • nietrzymaniem moczu
 • nietrzymaniem kału
 • problemami pooperacyjnymi i poporodowymi
 • osłabieniem mięśni Kegla
 • zaburzeniami układu moczowo-płciowego
 • problemami z napięciem mięśniowym pochwy

Terapia NeoControl:
Terapia jest całkowicie bezbolesna. Wystarczy usiąść na wygodnym fotelu. Podczas siedzenia w fotelu odczuwalne będą jedynie delikatne wibracje lub poklepywanie. Odczuwalne będą także skurcze mięśni dna miednicy.
Odwiedź swojego ginekologa, aby dowiedzieć się o korzyściach ze stosowania terapii NeoControl. Zabiegi są przeprowadzane w gabinecie lekarskim przeważnie dwa trzy razy w tygodniu i trwają 20 minut. Poprawa jest zwykle odczuwalna już po 6-8 zabiegach. Maksymalne wyniki uzyskuje się po przeprowadzeniu 20 zabiegów. U niektórych pacjentów obserwuje się całkowite wyleczenie z nietrzymania moczu. U innych może być konieczne okresowe powtarzanie terapii celem utrzymania kontroli nad mięśniami.

Jak działa NeoControl?
Terapia NeoControl oparta jest na rewolucyjnej technologii ZewnątrzustrojowegoMagnetycznego Pobudzania Nerwów. W tej technologii wytwarzane jest silnie
zogniskowane impulsowe pole magnetyczne. Pacjent siedzi w pełni ubrany na wygodnym fotelu, co pozwala na łatwe docieranie pola magnetycznego mięśni dna
miednicy. Z każdym impulsem magnetycznym mięśnie kurczą się i rozkurczają z częstotliwością 1 do 50 razy na sekundę. W ten sposób mięśnie są profesjonalnie
trenowane i rozbudowywane. Pacjent w tym czasie siedzi i odpoczywa.

NeoControl w porównaniu z innymi terapiami
Ćwiczenia Kegla oraz ćwiczenia Kegla w połączeniu z elektroterapią wymagają od pacjenta aktywności przy izolowaniu mięśni dna miednicy kurczeniu się ich. Wszystko to wymaga zakładania przewodów lub sond do pochwy lub odbytu i jest bolesne oraz niekomfortowe. Zwykle wymagane są treningi 2 razy dziennie po 20 minut przez okres co najmniej 6 miesięcy. W przeciwieństwie do tej metody terapia NeoControl nie wymaga współpracy pacjenta. Ćwiczenia mięśni są bardziej kompletne niż gdyby pacjent ćwiczył sam. Terapeutyczne pole magnetyczne samo inicjuje skurcze mięśni. Dla większości pacjentów zachowawcza terapia, taka jak NeoControl daje znaczną poprawę. Jest ona także opcjonalną terapią dla pacjentów przeznaczonych do postępowania chirurgicznego, ale będących w grupie zwiększonego ryzyka ze względu na zły stan zdrowia.

Jaki jest procent pozytywnych wyników przy stosowaniu terapii NeoControl?
Badania kliniczne przeprowadzone przez kliniki w Chicago, Filadelfii i Orlando wykazały, że u 50 procent kobiet, które zakończyły 6-tygodniową terapię NeoControl wynik brzmiał „całkowite wyleczenie dolegliwości” („completely dry”), a u dalszych 30 procent kobiet wynik był „znaczna poprawa”.

NOWE PODEJŚCIE DO PACJENTÓW Z NIETRZYMANIEM MOCZU

NEOTONUS, Inc. we współpracy z Georgia Institute of Technology i EMORY School of Medicine opracował nowa metodę leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, mieszanego nietrzymania moczu, oraz nietrzymania moczu z parć naglących u kobiet. Pozaustrojowe Unerwienie Magnetyczne (ExMI) to prawdziwie innowacyjna technologia łącząca podstawowe prawa fizyki z fizjologia ciała. Terapia ta jest całkowicie nieinwazyjna, bezbolesna i co najważniejsze – efektywna. Magnetyczne pola pulsacyjne technologii Pozaustrojowego Unerwienia Magnetycznego przenikają przez wszystkie substancje ciała bez straty mocy, by po chwili opuścić ciało bez śladu.

Jak działa krzesło do nietrzymania moczu

Pozaustrojowe Unerwienie Magnetyczne (ExMI TM)

HISTORIA – ExMI

Pozaustrojowe unerwienie magnetyczne jest oparte na klasycznej zasadzie indukcji magnetycznej. W latach 1830 Faraday udowodnił, iż elektryczność może być wywołana w ośrodku przewodzącym poprzez aplikację zmiennych czasowo pól magnetycznych.
Technologia ExMI jest wysoce wyrafinowanym zastosowaniem tej podstawowej zasady, zaprojektowaną, aby pomóc lekarzom w rozwiązaniu tego skomplikowanego problemu, jakim jest nietrzymanie moczu.

Technologia ExMI działa poprzez wytwarzanie wysoce skupionych zmiennych czasowo pól magnetycznych. Penetrując głęboko krocze unerwiają mięśnie dna miednicy poprzez aktywację wszystkich gałęzi nerwów zawiadujących ich pracą.

Impulsy strumienia magnetycznego są generowane i skupiane poprzez specjalną głowicę terapeutyczną. Pola te przenikają poprzez ubranie, kości oraz tkankę miękką, aby zainicjować impulsy nerwowe.

Zmienne czasowo pole magnetyczne wytwarza potencjał elektryczny, który powoduje przepływ jonów, w rezultacie którego następuje chwilowa depolaryzacja w pozostałych neuronach mięśni ruchowych.

W momencie osiągnięcia potencjału progowego, fala depolaryzacyjna rozprzestrzenia się naturalnie po włóknie osiowym nerwu poprzez zwykłe przepływy jonów NA+ i K+. W momencie, kiedy te impulsy dotrą do końcówek włókien nerwowych, mięśnie dna miednicy reagują poprzez skurcz w tempie równym do wytworzonych impulsów poprzez głowicę terapeutyczną.

 

 

 

Wyjaśnienie:
Axon: włókno osiowe nerwu
Direction of impulse: kierunek impulsu

Mięśnie kurczą się i rozluźniają z każdym impulsem, dopóki wyjściowe tempo impulsów nie przekroczy możliwości mięśnia do skurczu i rozluźnienia, prowadząc do stałego, tężcowego kurczenia się mięśni.

NEOCONTROL – wybór metody leczenia

Rosnące zapotrzebowanie na nieinwazyjną, ale jednocześnie efektywną terapię leczącą nietrzymanie moczu spowodowało powstanie nowych leków i urządzeń.
Niestety, żadne nie okazało się być środkiem idealnym.

Ćwiczenia mięśni metodą Kegla mogą być efektywne, ale wymagają wysoce zmotywowanego i sumiennego pacjenta. Nawet w połączeniu z rehabilitacją, ta technika pozostaje zależna od pacjenta, trudna do opanowania i może wymagać indywidualnych spotkań i zabiegów. Opcja inwazyjnych stymulacji jest często niewygodna oraz bolesna i wielu pacjentów podchodzi z rezerwą do stosowania sond i żelów. Operacja, mimo iż konieczna w przypadku pacjentów z defektem anatomicznym, nie musi być odpowiednia dla wszystkich pacjentów, a rezultaty po dłuższym okresie okazują się być niezadowalające. Operacji często towarzyszy też ryzyko oraz długotrwały okres rekonwalescencji.

Wieloośrodkowe badania nad pozaustrojowym unerwieniem magnetycznym ExMI pokazały, iż jest to bezpieczna i efektywna technika w odbudowie siły i wytrzymałości mięśni systemu trzymania moczu.

Nie ma terapii, która byłaby odpowiednia dla wszystkich pacjentów. Lekarze z doświadczeniem w stosowaniu technologii ExMI wierzą, że powinna być to pierwsza metoda leczenia zachowawczego wysiłkowego, mieszanego nietrzymania moczu oraz nietrzymania moczu z parć naglących.

Wymagania jakie powinna spełniać
“pierwsza metoda leczenia zachowawczego”
(tylko “NeoControl” spełnia je wszystkie)
Efektywna – √
Bezbolesna – √
Nieinwazyjna – √
Dobrze tolerowana przez pacjentów – √
Niezależna od pacjenta – √
Brak efektów ubocznych – √
Nie jest leczeniem wstępnym – √
Bez hospitalizacji – √
Brak okresu rehabilitacji – √
Niekrępująca-√

NeoControl – Technologia ExMI w praktyce

Po szeroko zakrojonych pracach badawczych i rozwojowych, firma NEOTONUS przedstawiła NeoControl – kompletny system terapii dna miednicy. Jest to pierwsze na świecie urządzenie korzystające z opatentowanej technologii ExMI.
NeoControl w 1998 r. uzyskało prawo (FDA – Amerykańskiej Administracji d/s Leków i Żywności) dla wykorzystania go do potrzeb klinicznych w leczeniu wysiłkowego, mieszanego nietrzymania moczu oraz nietrzymania moczu z parć naglących.

System składa się z dwóch części:
– jednostki sterującej
– krzesła zabiegowego

Jednostka sterująca zawiera:
– interfejs,
– podstawowy system sterujący,
– status systemu
– generator impulsów

Krzesło zabiegowe posiada głowicę terapeutyczną, która wytwarza pole magnetyczne. Fotel umożliwia odpowiednie pozycjonowanie pacjenta niezależnie od jego wagi i wzrostu.

Cały system z łatwością instaluje się w gabinecie lekarskim. Wymaga on tylko standardowego zasilania sieciowego 230V AC.

 

 

Nietrzymanie Moczu

System odpowiedzialny za trzymanie moczu u kobiet to skomplikowana sieć nerwów i mięśni. Aby uniknąć dysfunkcji trzymania moczu, wszystko – począwszy od centrum oddawania moczu usytuowanego głęboko w moście, aż po gładkie i prążkowane mięśnie dna miednicy – musi współpracować bezbłędnie. Mając na uwadze złożoność tego systemu, przyczyny nietrzymania moczu mogą być rozmaite i trudne do wyizolowania. Obecna literatura wskazuje, iż większość problemów trzymania moczu u kobiet ma przyczyny neuromięśniowe.

Organy miednicy, włączając w to pęcherz, macicę oraz odbytnicę są podtrzymywane przez zachodzące na siebie pasy mięśni, często nazywane dnem miednicy lub przeponą moczowo – płciową.
Siła i integralność tego świadomie kontrolowanego systemu mięśni, w połączeniu z wewnętrznym i zewnętrznym zwieraczem pęcherza, to krytyczne czynniki kontroli trzymania moczu. Mięśnie te mogą zostać osłabione z powodu paru czynników, włączając poród, operacje, uraz oraz zmiany hormonalne.

Pozaustrojowe unerwienie magnetyczne jest bezpieczną i efektywną techniką odbudowy siły i wytrzymałości mięśni dna miednicy i systemu nietrzymania moczu.

Dr. Niall Galloway et al., „Pozaustrojowe unerwienie magnetyczne (ExMI). Terapia leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu” Urology Vol.53 nr 6/1999. 1108-1111

Pulsujące pole magnetyczne tworzy chwilowy potencjał depolaryzacyjny dający początek impulsowi nerwowemu.

MOŻLIWOŚĆ LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU POPRZEZ SIEDZENIE

Zabieg z zastosowaniem ExMI jest w zasadzie bardzo prosty. Pacjent siedzi całkowicie ubrany na krześle zabiegowym NeoControl przez około 20 minut.
Pola magnetyczne generowane przez głowicę terapeutyczną w krześle penetrują tkankę krocza jednocześnie docierając do nerwów dna miednicy i mięśnia zwieracza. Siła skurczów jest dostosowywana do indywidualnych możliwości pacjenta, budując siłę i wytrzymałość mięśni dna miednicy. W rezultacie pacjent wzmocnia świadomość możliwości swojego dna miednicy, pewność oraz kontrolę nad funkcjami moczowymi.

Typowy cykl leczenia przewiduje dwie wizyty w tygodniu przez 2 miesiące. W zależności od stanu mięśni dna miednicy pacjenta w momencie rozpoczęcia terapii można zwiększyć lub zmniejszyć ilość zabiegów o kilka seansów .