Leczenie zimnem znane było już w średniowieczu, kiedy to wykorzystywano znieczulające właściwości lodu i śniegu. Jest to skuteczna forma leczenia, pozwalająca przywrócić sprawność oraz poprawić zdrowie! W XXI wieku nie trzeba już lodu, a odpowiednie urządzenie– w Profemedzie możesz skorzystać z krioterapii miejscowej!

Na czym polega lecznicze działanie krioterapii miejscowej?

Krioterapia miejscowa wykazuje szerokie spektrum zastosowań. I właśnie między innymi z tego powodu cieszy się ogromną popularnością.

Zabiegi pozwalają na:

– obniżenie temperatury tkanek organizmu,
– nasilenie procesów przemiany materii,
– zmniejszenie dolegliwości bólowych,
– zahamowanie procesów zapalnych,
– zmiany napięcia mięśni.

Krioterapia miejscowa jest zabiegiem z zakresu fizykoterapii powszechnie stosowanym w większości ośrodków fizjoterapeutycznych. Zabieg polega na miejscowych ochłodzeniu tkanek z wykorzystaniem fizycznego zjawiska jakim jest zmiana stanu skupienia substancji z ciekłej na gazową. Substancje, które są stosowane w krioterapii miejscowej to azot i dwutlenek węgla. Są one dostarczane i przechowywane w postaci cieczy. Podczas zabiegu, pod wpływem różnicy ciśnień w pojemniku i na zewnątrz, dochodzi do przejścia substancji ciekłej w gaz, a powstałe opary wykorzystuje się do ochładzania tkanek. Temperatura parowania azotu to ok. -196 °C (przy wylocie dyszy ok. -190 °C, natomiast dwutlenek węgla przechodzi w stan gazowy przy temperaturze ok. -80 °C (przy wylocie dyszy ok. -75 °C). Zabieg jest przeprowadzany na zlecenie lekarza przez przeszkolony personel. Pacjenci zobowiązani są do ścisłego przestrzegania poleceń fizjoterapeuty, gdyż niepoprawnie prowadzony zabieg może doprowadzić do odmrożeń. Krioterapia miejscowa przynosi bardzo dobre efekty terapeutyczne i jest chętnie przyjmowana przez pacjentów.

Krioterapia miejscowa polecana jest szczególnie pacjentom borykającym się z:

ostrymi i przewlekłymi chorobami stawów i chrząstek stawowych,
stanami zapalnymi tkanek miękkich (np. zapaleniem ścięgien),
zespołem bólowym kręgosłupa,
stanami pourazowymi,
zmianami przeciążeniowymi narządu ruchu,
chorobami neurologicznymi (np. chorobą Parkinsona, zapaleniem rogów przednich rdzenia kręgowego, rozsianym zapaleniem mózgu).
Jakie istnieją przeciwwskazania do krioterapii miejscowej?

Warto mieć świadomość, że nie wszyscy mogą poddać się zabiegom z zakresu krioterapii miejscowej. Dotyczy to osób cierpiących na takie schorzenia jak:

stany gorączkowe,
choroba wieńcowa,
znaczna niedokrwistość,
nieleczone nadciśnienie krwi,
odmrożenia,
zaawansowane angiopatie,
immunosupresja