BÓLE SOMATYCZNE… CO TO WŁAŚCIWIE JEST ???
Problemy natury psycholgicznej, takie jak dolegliwości fizyczne o podłożu psychologicznym, wymagają zrozumienia siebie i przepracowania własnych emocji. Do tego niezbędny jest kontakt z drugim człowiekiem, a najskuteczniejszą pomoc otrzymasz pracując z profesjonalnym psychoterapeutą.
Objawy somatyczne – Charakterystyka zaburzeń somatycznych
Najczęściej występujące dolegliwości fizyczne u pacjentów z zaburzeniami występującymi pod postacią somatyczną to
• bóle somatyczne brzucha
• nudności
• zaparcia
• bóle somatyczne głowy
• bóle somatyczne kręgosłupa
• zespół jelita drażliwego
• bóle somatyczne stawów.
Brak odnalezienia źródła choroby przy badaniach lekarskich wzmaga frustrację i bezradność pacjenta.
Jak leczyć zaburzenia występujące pod postacią somatyczną?
Skuteczna psychoterapia prowadzona przez wyspecjalizowanych psychoterapeutów umożliwia odkrycie prawdziwej przyczyny dolegliwości fizycznych pacjenta, następnie przepracowanie wraz z pacjentem tego problemu psychologicznego, co w następstwie skutkuje ustąpieniem objawów cielesnych. Długość trwania takiej terapii zależy od współpracy pacjenta z psychoterapeutą oraz siły i głębokości problemu psychologicznego.
Psychoterapią stosowaną przy tego rodzaju zaburzeniu jest głównie nurt psychoanalityczny i psychodynamiczny.