Dla pacjentów z:
 •  nietrzymaniem moczu
 •  nietrzymaniem kału
 •  osłabieniem mięśni Kegla
 •  problemami mięśni dna miednicy
 •  problemami pooperacyjnymi i poporodowymi
 •  dysfunkcją seksualną u kobiet
 •  problemami z prostatą
 •  zaburzeniami układu moczowo-płciowego
 •  problemami z napięciem mięśniowym pochwy
 •  zaburzeniami erekcji u mężczyzn
 •  z problemami z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

EIMS (External Impulsive Muscle Stimulation)
Nową, nieinwazyjną metodą walki z niekontrolowanym, niezależnym od woli człowieka oddawaniem moczu jest terapia urządzeniem do zewnętrznej impulsowej neurostymulacji magnetycznej EIMS. Wspomniana technologia odpowiada technologii ExMI – (Extracorporeal Magnetic Innervation), która została zaaprobowana przez amerykańską Komisję ds. Żywności i Leków (FDA). Te impulsy magnetyczne służą do treningu mięśni dna miednicy (PFMT – Pelvic Floor Muscle Training). Urządzenie PELVIC CONTROL – TRAINING wytwarza silne, skoncentrowane, ukierunkowane i pulsujące pole magnetyczne, które oddziałuje na poszczególne grupy nerwów i mięśni dna miednicy , w szczególności mięśni podtrzymujących pęcherz i cewkę moczową odpowiedzialnych za kontrolę trzymania moczu. Generowane impulsy wywołują mimowolne skurcze mięśni miednicy, tym samym ćwicząc je i wzmacniając. W efekcie powoduje to zwiększenie ich siły i wytrzymałości.
Istnieją metody wykorzystujące elektrostymulację przez podłączanie elektrod do miejsc intymnych, ale metoda EIMS tym różni się od innych metod leczenia, że przeprowadzana jest bezdotykowo, bez konieczności rozbierania się pacjenta, poprzez ubranie.

Pacjent podczas tego zabiegu siedzi wygodnie, całkowicie ubrany na fotelu terapeutycznym. Każdy zabieg trwa około 20 minut i ma dwie fazy terapeutyczne. W pierwszej fazie (10 min.) generowane są impulsy o częstotliwości 10 Hz. W drugiej fazie (10 min.) są generowane impulsy o częstotliwości 50 Hz.
Pomiędzy fazami jest dwuminutowa przerwa relaksacyjna.
Procedura ta jest bezbolesna. Obsługa ustawia moc siły impulsów w zależności od indywidualnej wrażliwości organizmu pacjenta. Pacjent odczuwa jedynie skurcze w obrębie miednicy mniejszej lub mrowienie. Przy takim sposobie leczenia dolegliwości, poprawę obserwuje się już po 6-8 zabiegach. Zaleca się minimum 16-20 zabiegów w jednej serii terapeutycznej.
U niektórych pacjentów obserwuje się całkowite wyleczenie z nietrzymania moczu. U innych może być konieczne okresowe powtarzanie terapii celem utrzymania kontroli nad mięśniami.
Istnieje możliwość ustawienia specjalnej częstotliwości pola magnetycznego, w której podczas I i II fazy częstotliwość będzie wynosić 23 Hz stosowaną z poziomu “Karty Pacjenta”. Osoba poddawana terapii może wyraźnie odczuć fizyczną pracę mięśni zwierających co stanowi dodatkowo wskazówki w jaki sposób pacjent powinien wykonywać ćwiczenia w domu, jak również pozwala ocenić pacjentowi jakie prawidłowe odczucia powinien mieć przy innych częstotliwościach terapeutycznych.

REZULTATY

Skuteczne leczenie trzech głównych przyczyn nietrzymania moczu poprzez odbudowę mięśni dna miednicy. Pelvic Control Training przywraca kontrolę nerwowo-mięśniową i wzmacnia mięśnie Kegla!
Wiele badań naukowych nad nieinwazyjną, bezbolesną metodą leczenia inkontynencji wykazały, że 95% pacjentów poddanych leczeniu tą metodą zgłosiło znaczną poprawę jakości życia.

Technologia EIMS Pelvic Control Training opiera się na podstawach prawa indukcji magnetycznej Faradaya. W połowie XIX wieku Faraday odkrył, że skurcze mięśni mogą być wywołane przez zastosowanie zmiennego w czasie pola magnetycznego.

Stymulacja elektromagnetyczna wykorzystuje naturalny związek między polami magnetycznymi w celu wywołania aktywności w nerwach i mięśniach. Nerwy i mięśnie mają naturalną wewnętrzną aktywność elektryczną. Aksony są polaryzowane  i to właśnie depolaryzacja błon komórkowych przekazuje sygnały elektryczne z mózgu i rdzenia kręgowego do końcowych płytek silnika w celu wywołania skurczu mięśni. Możliwe jest wywołanie naturalnych wzorców aktywności w nerwach i mięśniach za pomocą stymulacji magnetycznej. Są to całkowicie zamknięte ścieżki i w przeciwności do ich odpowiedników, nie są wymagane żadne elektrody i sondy, ponieważ nie ma zdefiniowanych dyskretnych punktów wejścia i wyjścia. Na poziomie makroskopowym wykonują to samo zadanie, tj. przesyłają ładunek przez próg neuronowy niezbędny dla potencjału działania wewnątrz tej granicy. Na poziomie makroskopowym potencjalny wzrost z łatwością przewyższa przewodzący ośrodek, co powoduje, że wzbudzanie pola magnetycznego jest wygodnym sposobem przenikania przez kości i inne stosunkowo słabe tkanki przewodzące. Zapewnia to wyraźną przewagę w stymulowaniu struktur nerwowych zamkniętych w kości. Stymulacja magnetyczna nie jest hamowana przez tkanki, kości, skórę lub tłuszcz podskórny.