POLYMAG-01
Urządzenie do magnetoterapii

Urządzenie jest przeznaczone do generowania i lokalnej terapii przy pomocy pola magnetycznego o niskiej częstotliwości i niskiej intensywności w schorzeniach
takich jak: ostre i chroniczne choroby naczyniowosercowe, oskrzelowo-płucne, neurologiczne, układu lokomotorycznego, organów wewnętrznych, obniżonej odporności, urazów i ich powikłań.
Zabieg terapeutyczny polem magnetycznym może być wykonywany równocześnie u dwóch
pacjentów, jeśli mają to samo schorzenie.
W zależności od pola ekspozycji (stopa, goleń, biodro, ręka, przedramię, ramię, całe
kończyny, całe ciało) można stosować jeden, dwa, trzy lub cztery podstawowe emitery lub
kombinowany zabieg z podstawowymi i dodatkowym emiterem. Można stosować płaskie
ułożenie emiterów (na plecach, na żołądku) lub obejmujące kołowo (efekt solenoidu) np. na
kończyny.
Przy leczeniu naczyń kończyn dolnych (żylaki, miażdżyca t tętnic) jeden emiter podstawowy
jest w formie solenoidu nakładany na kończynę dolną (w razie potrzeby także na biodro), a
dodatkowy emiter nakładany jest na lędźwie.
Przy magnetoterapii ogólnej zakłada się cztery podstawowe emitery wokół ciała. Dwa
podstawowe emitery są umieszczane na plecach, a pozostałe dwa na żołądku i przedniej
części klatki piersiowej, tak że obejmują zewnętrzne i pachwinowe węzły chłonne.
Urządzenie jest wyposażone w 8 programów do leczenia: nieprawidłowości przepływów krwi
w naczyniach mózgowych, zarostowego zapalenia błony wewnętrznej naczyń, żylaków,
nadciśnienia pierwotnego, angiopatii cukrzycowej i polineuropatii, żółtaczki chronicznej,
owrzodzeń żołądka, stanów zapalnych żeńskich organów rozrodczych, stanów niedoboru
odpornościowego.
POLYMAG-01 generuje cztery typy impulsowego pola magnetycznego (MF):
1. Stałe MF. Wszystkie induktory emiterów podstawowych i jednego dodatkowego są
aktywowane równocześnie częstotliwością od 1 do 16 Hz. Intensywność magnetyczna: 6
mT. Modyfikacje pola: stałe ciągłe MF, stałe nieciągłe MF.
2. Poziomo transmitowane MF. Jedna linia induktorów jest aktywowana równocześnie z
następującą jednokierunkową aktywacją sąsiedniej linii induktorów zgodnie z ustalonym
cyklem. Na cykl składają się 4 kroki (w zależności od ilości linii w emiterze).
Częstotliwość impulsów 1 – 100 Hz, intensywność indukcji magnetycznej do 25 mT.
3. Pionowo transmitowane MF. Induktory we wszystkich liniach są aktywowane
równocześnie z następującą jednokierunkowa aktywacją sąsiedniej linii induktorów
zgodnie z ustalonym cyklem. Na cykl składa się 6 kroków (w zależności od ilości linii w
emiterze). Częstotliwość impulsów 1 – 100 Hz, intensywność indukcji magnetycznej do
25 mT.
4. Ukośnie transmitowane MF. Induktor leżący w górnej linii, drugi induktor w linii leżącej
poniżej, trzeci induktor leżący w następnie linii i czwarty induktor leżący w dolnej linii są
aktywowane równocześnie. Drugi induktor w pierwszej linii, trzeci w drugiej linii,
czwarty w trzeciej linii, piąty w linii czwartej itd. są aktywowane. Częstotliwość
impulsów 1 – 100 Hz, intensywność indukcji magnetycznej do 20 mT.

POLYMAG-01 ma zastosowanie w:

 • neurologii,
 • chorobach stawów,
 • gastroenterologii (w tym żółtaczce typu B, C i D),
 • traumatologii,
 • kardiologii,
 • pulmonologii,
 • chirurgii,
 • rehabilitacji i odnowie biologicznej.

Urządzenie posiada blok mikroprocesora nadzorującego urządzenia, cztery podstawowe emitery magnetyczne (24 induktory cewkowe na każdy emiter) i jeden emiter dodatkowy (6 induktorów cewkowych na każdy emiter).
Urządzenie ma wbudowane charakterystyki praktycznie wszystkich obecnych na rynku urządzeń stacjonarnych do ogólnej i lokalnej magnetoterapii, a ponadto w porównaniu z nimi posiada następujące zalety:

 • wysoka skuteczność i lokalizowanie ekspozycji,
 • wykaz wskazań do stosowania urządzenia zawiera około 120 schorzeń przy minimalnych przeciwwskazaniach,
 • wskazania dla osób, dla których terapia medyczna jest przeciwwskazaniem,
 • wskazania dla pacjentów z chorobami nowotworowymi,
 • bezbolesny, komfortowy zabieg,
 • łatwość stosowania,
 • mobilność,
 • niezawodność urządzenia potwierdzona firmowy system jakości,
 • urządzenie spełnia normy EN ISO13485:2007 i MDD 93/42 EEC.